Vacature Lid raad van toezicht CZMN, aandachtsgebied zorg

Bij de RvT berusten alle taken en bevoegdheden, die krachtens de wet en de statuten van de CZMN aan hem worden opgedragen. De RvT heeft een zwaarwegende adviesfunctie, waarbij gevraagd en ongevraagd het bestuur en de directeur worden geadviseerd. De RvT vergadert vier keer per jaar, waarvan drie keer met de voorzitter en de penningmeester van het bestuur en de directeur. Eén keer per jaar wordt er vergaderd met het voltallige bestuur en de directeur. Tevens wordt deelgenomen aan de Algemene Ledenvergaderingen in het voor- en najaar, aan themabijeenkomsten en aan werkbezoeken.

We zijn naar jou op zoek als je:

  • Kennis en ervaring hebt, en werkzaam bent binnen de cliënten-/patiëntenzorg, bij voorkeur binnen het sociaal domein, waarbij kwaliteit van zorg jouw aandacht heeft.
  • Beschikt over een hbo- of wo-werk- en denkniveau.
  • Een teamspeler bent met een kritische geest, en je interesse hebt in organisatievraagstukken.
  • Woonachtig bent in het werkgebied van de CZMN, bij voorkeur in de regio Noord-Veluwe.
  • Kennis hebt van, en handelt overeenkomstig de Governancecode Zorg.
  • Vanwege de huidige samenstelling gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Wij bieden je:

  • Een uitdagende functie als lid RvT in een zorgomgeving die volop in ontwikkeling is.
  • Een vergoeding van € 1.800,-/jaar (onbelaste vrijwilligersvergoeding) en voor reiskosten.

Nadere informatie:

Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Achilles Vink, voorzitter RvT, via e-mail of telefoon: 06 5130 1902.

Solliciteren:

Jouw motivatiebrief met CV kun je tot uiterlijk 28 september per e-mail sturen. De selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 4 oktober vanaf 13.30 uur. Benoeming vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2022.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie