Krachten bundelen

De CZMN bundelt de krachten van circa 38 leden, veelal kleinschalige zorgaanbieders binnen het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet). Hiermee wordt de behoefte ingevuld voor onze zorgaanbieders zich gezamenlijk te presenteren richting derde partijen als gemeenten en zorgregio’s.