Darna Care

Darna Care is een kleinschalige, laagdrempelige en interculturele zorginstelling. Wij bieden ondersteuning aan mensen van 16 jaar en ouder. Darna Care is er voor mensen met verstandelijke, psychische en/of sociale problematiek die baat hebben bij begeleiding om weer actief deel uit te gaan maken van de samenleving. Hierbij staat het vergroten van de zelfredzaamheid/zelfontwikkeling centraal. Darna Care zet zich in voor mensen in een kwetsbare situatie zodat ze volwaardig en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.