Lichthuis

Lichthuis is een kleinschalige en toegankelijke praktijk bestaande uit een orthopedagoog en een maatschappelijk werker/rouwbegeleider.
Vanuit jarenlange ervaring in ziekenhuis en revalidatie bieden wij, Tetje Veldhuis en Lobke Kingma, professionele begeleiding bij verlieservaringen van kinderen met en zonder beperking, het gezinssysteem en volwassenen.
Wij staan voor korte lijnen, denken ook graag praktisch mee en verwijzen door als dat beter is.