Social Unity

We begeleiden cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving en bieden ondersteuning op verschillende leefgebieden. We houden daarbij rekening met de culturele achtergrond van de cliënt. Er zijn verschillende oorzaken die als gevolg kunnen hebben dat een gezin (tijdelijk) uit balans is. Een verstoorde gezinssituatie heeft over het algemeen een negatieve invloed op alle gezinsleden.