Benoeming Rob Daamen als nieuwe directeur CZMN

De Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A. (CZMN) heeft een nieuwe directeur aangetrokken.

Per 1 oktober jl. is Rob (R.T.J.) Daamen (MBA) aangetreden als nieuwe directeur van de CZMN. Rob is opgeleid in de zorgsector als operatieassistent en anesthesieassistent en heeft daarna managementfuncties in de zorg uitgeoefend, waaronder hoofd operatieafdeling/anesthesie in het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. In de periode 2001 t/m 2014 was hij wethouder in de gemeente Harderwijk. Meer recentelijk was hij werkzaam binnen de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) op het terrein van bekostiging van palliatieve zorg en bestuursondersteuning. Rob maakte in het verleden deel uit van de raad van toezicht van CZMN. Zijn aanstelling is getoetst aan de Governancecode Zorg. Wij hebben mede voor hem gekozen omdat hij bekend is met de organisatie van CZMN, al een groot aantal lidorganisaties kent en goed op de hoogte is van de ambtelijke en politiek-bestuurlijke processen binnen gemeenten.

Zijn drijfveer om als directeur van de coöperatie aan de slag te gaan heeft onder andere te maken met zijn kijk op de manier van werken binnen de coöperatie; kleinschalige zorg dicht bij de cliënt en het ontzorgen van de lidorganisaties, zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen richten op het leveren van de zorg aan hun cliënten. Tezamen met de medewerkers van CZMN, de lidorganisaties, bestuur en raad van toezicht zal hij zich hiervoor inzetten, alsook voor de verdere uitvoering van het Meerjarenbeleidsplan van de CZMN. Een belangrijke voorwaarde hiertoe is het verder bouwen aan een goede relatie en samenwerking met belangrijke stakeholders als gemeenten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie